วิธีปิด-เปิด Ping (ICMP)

วิธีปิด-เปิด Ping (ICMP) 1.ไปที่ Start Menu > เลือก Control Panel  2.พิมพ์คำว่า firewall ในช่อง search > เลือก Windows Firewall 3.คลิก Advanced Settings 4.ไปที่ Inbound Rules มองหารายการที่ชื่อว่า File and Printer Sharing (Echo Request – ICMPv4-In) จากนั้นคลิกขวา เลือก Enable Rule (เปิด) หรือ Disable Rule (ปิด)  5.เสร็จเรียบร้อย เพิ่มเติม – สำหรับคนที่ปิด Windows Firewall ไว้ จะ Ping เจอตลอด ถ้าต้องการ ปิด Ping ต้องเปิด Windows Firewall […]

วิธีเปลี่ยน Port Remote Desktop Connection

วิธีเปลี่ยน Port Remote Desktop Connection 1.ไปที่ Start เมนู > พิมพ์ค้นหาคำว่า regedit > คลิกที่ regedit 2.หน้าต่าง Registry Editor ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp 3.คลิกที่ RDP-Tcp > เลือกรายการชื่อ PortNumber > คลิกขวาเลือก Modify… 4.จากรูป > คลิกที่ Decimal จะเห็นว่า Port เดิมจะเป็น 3389 5.ในช่อง Value data > เปลี่ยน Port ตามต้องการ ตั้งแต่ 1 – 65535 > ในขั้นตอนนี้ผมจะใส่เป็น 2016 > คลิก OK […]

วิธีตั้งค่าเก็บ Log ของ Windows Firewall

วิธีการตั้งค่าเก็บ Log ของ Windows Firewall 1.ไปที่ Start เมนู > พิมพ์ค้นหา้คำว่า Windows Firewall Advanced > จากนั้นคลิกที่ Windows Firewall with Advanced Security 2.คลิกที่เมนู Properties 3.คลิกที่แท็บ Public Profile > ไปที่ Logging > คลิก Customize… 4.รายการชื่อ Log successful connections > เลือก Yes > คลิก OK 5.ตรวจสอบ Firewall State > ต้องเป็น On (recommended) > คลิก […]

Demo ทดลองใช้งาน Plesk Control Panel

Demo Plesk Admin – 10 domains Login: admin Password: panel https://webadmin-lin.demo.plesk.com:8443/ Demo Plesk WebPro – 30 domains & Account Management Login: admin Password: panel https://webpro-lin.demo.plesk.com:8443/ Demo Plesk WebHost – Unlimited Domains & Reseller Management Login: admin Password: panel https://webhost-lin.demo.plesk.com:8443/ Comparison >  https://kb.plesk.com/en/121897 (เปรียบเทียบความสามารถของแต่ละตัว) Reference & Plans Pricing > https://www.plesk.com/plans-pricing/

Demo ทดลองใช้งาน DirectAdmin Web Control Panel

Users demo Users are web hosting clients. They use DirectAdmin to configure their web site login: demo_user password: demo https://www.directadmin.com:2222/ Resellers demo Resellers can create User accounts. They are also Users, so they have a Reseller and User panel. login: demo_reseller password: demo https://www.directadmin.com:2222/ Admins demo Admins have a User, […]

Rack Server กับ PC Server และ Intel Xeon กับ Intel Core มันต่างกันอย่างไง แบบเข้าใจง่ายๆ

Rack Server กับ PC Server และ Intel Xeon กับ Intel Core มันต่างกันอย่างไง แบบเข้าใจง่ายๆ Rack Server = เครื่อง Server Brand name เช่น DELL, HP, Cisco เป็นต้น (รูปด้านซ้าย) PC Server = เครื่อง PC ประกอบสเปคแรงหรือเทียบเท่าที่สามารถใช้งานได้เหมือนกับเครื่อง Server Brand name (รูปด้านขวา)   (คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม) Intel Xeon = CPU ที่ออกแบบมาให้ใช้งานในด้าน Server โดยเฉพาะ Intel Core = CPU ที่ออกแบบมาให้ใช้งานตามบ้านทั่วไป […]

วิธีตั้งค่า Allow Program บน Windows Firewall (อนุญาตโปรแกรมหรือระบบให้ผ่าน Firewall)

วิธี Allow Program บน Windows Firewall (อนุญาตโปรแกรมหรือระบบให้ผ่าน Firewall) 1.ไปที่ Start Menu 2.คลิก Control Panel -> ค้นหาคำว่า firewall 3.คลิก Allow a Program or feature through Windows Firewall 4.คลิก Allow another program… 5.คลิก Browse… 6.เลือกตัว .exe โปรแกรมหรือระบบที่ต้องการ Allow (ให้ผ่าน Firewall) 7.ชื่อโปรแกรมหรือชื่อระบบที่เลือกไว้จากข้อที่ 5 จะแสดงขึ้นมา แล้วกด Add 8.ตรวจสอบเครื่องหมายติกถูกที่ Public แล้วกด OK เสร็จเรียบร้อย

ทำความเข้าใจ RAID 0, 1, 5, 10

✔ ทำความเข้าใจ RAID 0, 1, 5, 10 โดยทั่วไปของคอมพิวเตอร์จะเกี่ยวพันโดยตรงกับ Hard disk ในฐานะเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ OS Windows ส่วนใหญ่จะให้ไดร์ C: ภายในเครื่องเป็น Hard disk 1 ตัว หรือ จะเป็น 1 Solid State Drive (SSD) บนคอมพิวเตอร์บางเครื่อง Hard disk 1 ตัวจะอาจจะแบ่งเป็น 2 ไดร์หรือมากกว่าในตัวเดียวกัน หรือจะใช้ Hard disk อีกตัวเพื่อเป็นไดร์ที่ 2 ไปเลย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดนั้น ก็ยังอยู่แค่ใน Hard disk เพียงตัวเดียวเท่านั้น ถึงแบบนั้นมันก็คือวิธีที่ง่ายและค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดสำหรับการเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ นั้นหมายถึงถ้า […]