วิธีตรวจสอบสถานะการทำงานของ CPU/RAM/HDD/Network อย่างละเอียด

1.เข้า Task Manager
Check_1_dexserver

2.เลือกแท๊บ Performance
Check_2_dexserver

3.คลิก Resource Monitor
Check_3_dexserver

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?