วิธีตั้งค่า Allow Program บน Windows Firewall (อนุญาตโปรแกรมหรือระบบให้ผ่าน Firewall)

วิธี Allow Program บน Windows Firewall (อนุญาตโปรแกรมหรือระบบให้ผ่าน Firewall)

1.ไปที่ Start Menu
Allow_Program_Windows_1

2.คลิก Control Panel -> ค้นหาคำว่า firewall
Allow_Program_Windows_2

3.คลิก Allow a Program or feature through Windows Firewall
Allow_Program_Windows_3

4.คลิก Allow another program…
Allow_Program_Windows_4

5.คลิก Browse…
Allow_Program_Windows_5

6.เลือกตัว .exe โปรแกรมหรือระบบที่ต้องการ Allow (ให้ผ่าน Firewall)
Allow_Program_Windows_6

7.ชื่อโปรแกรมหรือชื่อระบบที่เลือกไว้จากข้อที่ 5 จะแสดงขึ้นมา แล้วกด Add
Allow_Program_Windows_7

8.ตรวจสอบเครื่องหมายติกถูกที่ Public แล้วกด OK เสร็จเรียบร้อย
Allow_Program_Windows_8

Was this article helpful?

Related Articles