วิธีใช้งาน Remote Desktop Connection

B) วิธีใช้งาน Remote Desktop Connection

1.คลิกที่ Start Menu > All Programs > Accessories > Remote Desktop Connection หรือ Start Menu > RUN > mstsc

2.ที่หน้าต่าง Remote Desktop Connection ให้ใส่ IP Address ที่คุณจะรีโมทลงในช่อง Computer:

 

Screenshot_373.png

 

3. คลิกปุ่ม Connect และใส่ Username & Password เพื่อเข้าใช้งาน

 

Screenshot_374.png

 

นอกจากนี้คุณยังปรับแต่งการเชื่อมต่อได้อีก โดยคลิกที่ Options หน้าต่าง Remote Desktop Connection จะขยายออกมาและแสดงออปชันต่างๆ ให้ปรับแต่ง เช่น การแสดงผล, รันโปรแกรม หรือการกำหนดแบนด์วิดธ์ (Bandwidth) เป็นต้น และสามรถบันทึกค่าการปรับแต่งนี้ไว้ ให้คลิกปุ่ม Save เพื่อเก็บค่าที่ได้ไว้ใช้งานครั้งถัดไป

Was this article helpful?

Related Articles