เครื่องมือและเมนูต่างๆ ในหน้าจัดการ VPS

cp-1

 1. เบอร์โทรที่ใช้เข้าระบบอยู่ในปัจจุบัน
 2. ปุ่ม ออกจากระบบ ใช้เมื่อต้องการออกจากระบบไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานหรือเปลี่ยนเบอร์โทร
 3. VPS ของคุณที่ใช้บริการอยู่
 4. รายการ VPS เรียงลำดับตามการสั่งซื้อโดยมี IP และวันครบกำหนด ชื่อ Package ที่สั่งซื้อ
 5. ลำดับ VPS และชื่อ Package ที่กำลังจัดการอยู่
 6. IP VPS ที่คุณกำลังจัดการอยู่
 7. วันครบกำหนดของ VPS ที่คุณกำลังจัดการอยู่
 8. เมนู สรุปรายการ สำหรับ VPS ที่คุณกำลังจัดการอยู่
 9. เมนู ควบคุมสถานะ VPS เช่น สั่ง เปิด VPS / ปิด VPS และ Hard Reset
 10. Web Console / Remote เข้าควบคุม VPS ผ่านหน้าเว็บในระดับ Console
 11. สรุป การใช้งานเป็น % ในส่วนของ CPU และ การใช้งาน Network
 12. สถานะปัจจุบันของ VPS โดยให้รายละเอียดสำหรับการโหลดของ CPU
  อัตราการอ่านเขียนของ Disk (เป็นหน่วย Kilobyte per second หรือ KB/s)
  Network (เป็นหน่วย kbps)
  และค่า Uptime (ระยะเวลาตั้งแต่เปิดเครื่องมา)
 13. สรุปสเปคที่ใช้บริการอยู่สำหรับ VPS ปัจจุบัน

Was this article helpful?

Related Articles