วิธีเข้าใช้งานระบบจัดการ VPS ผ่านหน้าเว็บ

1. เปิด Browser ที่รองรับการทำงาน HTML5 , CSS3 และ Javascript เช่น Chrome, Firefox, Safari, Edge เป็นต้น

2. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://vps.dexserver.net/ หรือ เข้าจากหน้าเว็บ dexserver.net ภายใต้เมนู VPS

KB DEX goto Mange

3. เมื่อเข้ามาถึงหน้าเข้าสู่ระบบจัดการให้ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือเดียวกันกับที่เคยสั่งซื้อ และกด “ขอรับ OTP”

2

4. หลังจากระบุเบอร์โทรเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่ง OTP ไปให้คุณเพื่อยืนยันตัวเจ้าของ ให้คุณนำ OTP ที่ได้รับมาระบุใส่แล้วกด “ดำเนินการต่อ”

3

5. หากทุกอย่างถูกต้องท่านจะเข้ามาหน้าจัดการ VPS ของท่านทันที

Was this article helpful?

Related Articles