วิธีสั่ง Restart, Shutdown, Power On ให้กับ VPS ผ่านหน้าเว็บ

  1. vเข้าสู่ระบบจัดการ VPS ผ่านหน้าเว็บ https://vps.dexserver.net หรือดูวิธีได้ที่
    https://help.dexserver.net/kb/how-to-access-vps-web-control-panel
  2. คุณสามารถเรียนรู้หน้าตาของระบบได้ที่
    https://help.dexserver.net/kb/menu-tools-vps-web-cp
  3. ให้คุณเลือก VPS ที่ต้องการตรวจสอบจากรายการทางด้านซ้าย (หากมีแค่ 1 รายการ ระบบจะแสดง VPS ให้โดยทันที)
  4. ให้คุณเลือกเมนู “Power Control” จากทางด้านขวา เพื่อเข้าเมนูhowto-2

ในกรณีที่ VPS ยังทำงานอยู่ และคุณจะดำเนินการ FORCE SHUTDOWN หรือ RESTART ระบบจะแจ้งถามเพื่อยืนยันดำเนินการ เพราะการที่ FORCE SHUTDOWN หรือ RESTART อาจจะทำให้ข้อมูล OS หรือข้อมูลที่อ่านเขียนในขณะนั้นเสียหายได้ 

howto-3

กรุณาดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และทาง DEXSERVER จะไม่รับผิดชอบกับกรณีข้อมูลเสียหายจากการดำเนินการของคุณ

 

Was this article helpful?

Related Articles